​Referencer

Boliger

Gadehavegård, Taastrup (2025)

Opførelse af 54 ældreboliger fordelt over fire etager, i to bygningsenheder, på samlet 3.960 m². Under den ene af enhederne etableres desuden kælder på ca. 472 m². Boligerne udføres i en variation af tre typelejligheder med ...

Boliger

Papirrækkerne - Dalum Papirfabrik, Odense (2026)

Opførelse af i alt 63 rækkehuse fra 90m² til 130m² fordelt over to etager på samlet 6.594 m². Boligerne har arkitektonisk udtrykket fra papirfabrikkens eksisterende bygninger i form af store vinduespartier, højt til loftet og ...

Boliger

Hollænderen - Dalum Papirfabrik, Odense (2024)

​Renovering af den ikoniske industribygning i fire etager kaldt Hollænderen eller Hollænderhuset − opkaldt efter papirfabrikkens stolthed; en hollandsk papirmaskine som var med til at revolutionere papirproduktionen.

Boliger

Kastanievej, Skanderborg (2023)

Opførelse 15 etageboliger, samt kælder, for Skanderborg Andelsboligforening. Boligerne er på varierende størrelser fra 2 til 3 værelser, mellem 55 til 84 m², fordelt over tre etager. Sagen omfatter nybyg af samlet 1.014 m². Bygningen ...

Institution

Balle Efterskole, Bredsten (2023)

Opførelse af nybyg på i alt 1.642 m², hvoraf alt tilkobles eksisterende i stueplan for at etablere en bedre struktur mellem skolens bygninger. Desuden omfatter sagen ombygning af tilstødende arealer, diverse nedbrydninger og ...

Boliger, Institution

Slagelse Friplejehjem, Slagelse (2023)

Opførelse af friplejehjem i fire etager med 60 plejeboliger og dertilhørende fællesfaciliteter. Stueetagen rummer, udover hovedindgangen med reception og administration, også personale- og gæstefaciliteter, aktivitetssal for ...

Boliger

Kvægtorvsvej, Slagelse (2024)

Opførelse af 134 etageboliger fordelt over syv bygningsenheder med mellem 3 til 6 etager. Boligerne består af 75 stk. toværelses, 52 stk. treværelses og 7 stk. fireværelses, hvoraf toværelses og treværelses udføres i flere boligtyper.

Boliger

Mælkevej, Korsør (2023)

Opførelse af et seniorbofællesskab med 22 almene boliger og dertilhørende fælleslokaler på vegne af Seniorbofællesskabet Mælkevej v/ OK-Fonden. Bebyggelsen er på 1.890 m² i alt, hvoraf boligerne vil variere i størrelser ...

Boliger, Institution

Pension Engelsborg, Lyngby (2022)

Opførelse af familiehus til Pension Engelsborg, der skal benyttes som udslusningslokation for kvindelige indsatte i deres sidste afsoningstid, således de kan bo sammen med deres partner og børn, og føre en mere ...

Boliger, Institution​

Plejecenter Dagmargården, Skanderborg (2023)

Udvidelse bestående af 59 plejeboliger fordelt på 3 etager med dertilhørende diverse service- og fælles velfærdsarealer, samt kælder, på i alt 4.870 m² fordelt over stueplan, 1. og 2. sal, samt 2.157 m² kælder. Denne etape 2 ...

Institution​

Vestre Fængsel, København (2022)

Grundet sikkerhedsmæssige årsager, bliver denne reference ikke uddybet udførligt som vanligt, og der vil derfor kun gives oplysninger der er til offentligt skue og godkendt af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Boliger

Fredericiagade, København (2023)

Renovering af ældre bygning med fem etager, samt kælder, og indretning af gårdrum. Gennemgående renovering af i alt 8 almene boliger (hvoraf nogle er fordelt over to etager med egne interne trapper) fra 69 m² til 141 m², samt ...

Boliger

Lindevangs Allé, Frederiksberg (2023)

Opførelse af seniorvenlige boliger omfattende i alt 1.415 m² almene boliger og et 85 m² erhvervslokale. De 12 moderne og eksklusive boliger varierer fra størrelser på ca. 80 m² (med et badeværelse og et soveværelse) til 150 m² ...

Boliger

Hornbæk Skovpark, Hornbæk (2023)

Opførelse af 2. etape af Hornbæk Skovpark omfattende hhv. 12 etageboliger i to etager på i alt ca. 1.100 m² og 33 gårdhavehuse på i alt ca. 3.200 m². Det reelle udførelsesareal, inklusive udearealet, er på i alt ca. 23.000 m². 

Institution​

Åskolen, Hørning (2022)​

​Opførelse af friskole − etape 1 ud af 4 − bestående af 960 m² der skal

rumme faciliteter til elever fra 0. til 10. klasse og yderligere en SFO. Skolen udføres primært i én etage, dog med teknikrum placeret i kælderen.

Institution

Vandel Efterskole, Vandel (2022)

Opførelse af nybyg i 1-2 etager af bl.a. kultursal, spisesal, køkkenudvidelse mv. omfattende 1.675 m², samt ombygning af 80 m² ifm. sammenkoblingen med de eksisterende bygninger i stueplan.

Erhverv​

Sønderbrogade, Horsens (2022)​

Opførelse af kontordomicil omfattende 975 m² nybyg sat i forlængelse af eksisterende bygning med ombygning af 1.363 m². Projektet er tilbleven i tillid og udviklet i fællesskab direkte med vores bygherre, Roesgaard A/S.

Boliger

Søtoften, Skanderborg (2022)

Opførelse af 57 almene boliger med diverse dertilhørende velfærdsområder for Skanderborg Andelsboligforening. Boligerne er på varierende størrelser fra 2 til 4 værelser, mellem 72 til 109 m², fordelt over 4 etager og over to enheder.

Boliger, Institution

Hornbækhave, Hornbæk (2021)

Opførelse af plejehjem med i alt 51 boliger, heraf 47 almene plejeboliger, 1 ægtepar-bolig og 3 aflastningsboliger, samt arealer til fælles servicefunktioner for personalet og til drift.

Institution​

Jyderup Kvindefængsel, Jyderup (2021)

Grundet sikkerhedsmæssige årsager, bliver denne reference ikke uddybet udførligt som vanligt, og der vil derfor kun gives oplysninger der er til offentligt skue og godkendt af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Boliger

Atelier Haven, Frederiksberg (2022)

Nyopførelserne af de fire enheder til Atelier Haven udfolder sig på henholdsvis 812 m² bebygget areal og 1.418 m² etageareal. De fire fritstående enheder har alle to etager og rummer hver to almene boliger.

Boliger

Midgård, Farum (2021)

Opførelse af et seniorbofællesskab med 28 almene boliger og dertilhørende fælleslokaler, som en 2-3 etagers bebyggelse, på vegne af Seniorbofællesskabet Midgård v/ OK-fonden. 

Erhverv

AeroNordic, Gedved (2021)

AeroNordics nye produktions- og testcenter udfolder sig på i alt 956 m² og rummer 4 konstruktionsafsnit. Hele opførelsen består af følgende elementer: lette facadeelementer og tagelementer, beton huldækselementer ...

Erhverv

AAB Vesterport, Horsens (2021)

Parkeringsanlægget på 1.000 m² og fælleshuset på 200 m² er opført i gårdrummet ved AAB’s afdeling Vesterport. Parkeringsanlægget har i alt 44 p-pladser fordelt med to indkørsler. De to separate indkørsler optimerer ...

Institution​, Erhverv, Boliger

House of Industry, Viborg (2021)

Opførelsen navngivet House of Industry kommer til at danne rammerne for bl.a. Maskinmesteruddannelsen Viborg, Business Viborg og Mercantec. Desuden vil bygningen rumme et iværksættermiljø, kontorhotel, fælles ...

Boliger

Vesterskovvej, Skanderborg (2021)

Opførelse af 65 almene boliger fordelt på 5 boligblokke i 4-5 etager. Boligerne er henholdsvist flygtninge-, handicap- og familieboliger, i varierende størrelser fra 41 m² til 108 m², hvoraf størsteparten af boligerne har private altaner ...

Boliger

Boliger for Livet, Viborg (2021)

Opførelsen består af 79 seniorboliger, fordelt over 45 rækkehuse og 34 etageboliger, på i alt 7.950 m². Projektet er tiltænkt som et seniorfællesskab med målgruppen 50+, hvoraf de mange forskellige boligtyper og størrelser ...

Boliger

Frederiksbro, Hillerød (2021)

Opførelse af 89 almene boliger fordelt over seks rækkehusstænger varierende fra én til tre etager, samt med fem forskellige boligstørrelser. Læs mere på Frederiksbros egen hjemmeside: https://frederiksbro.dk/blabaerhusene/

Institution​

Den jydske Håndværkerskole Undervisningsbygning, Hadsten (2020)

Den Jydske Haandværkerskole, beliggende i Hadsten, er en teknisk skole, der på årsbasis uddanner omkring 4.300 elever og huser op mod 460 elever...

Boliger

Middagshøj, Viborg (2020)

Bebyggelsen ligger centralt i Viborg, som en del af den nye bydel, Banebyen. Byggeriet opføres på sokkelgrund, hvor flere facader er placeret direkte i skel.

Boliger

Brynet, Risskov (2020)

Byggeriet omhandler opførelsen af 117 lejligheder lige fra ungdoms- boliger til autist- og familieboliger. Lejlighederne varierer i størrelser fra 37 m² (1-rums) til 115 m² (4-rums rækkehuse) med egen indgang.

Institution​

Columboskolen, Galten (2020)

Tilbygningen til specialskolen i Skovby, som er beliggende i Skanderborg Kommune, består af en udvidelse på godt og vel 900m2. Folk i Skovby er ...

Boliger

Præstevangen, Viby (2019)

Byggesagen er et erstatningsbyggeri, hvor man har ønsket at ændre på den eksisterende bebyggelses sammensætning af beboere ...

Erhverv

Lucernevej (Petworld og Thansen), Randers (2018)

I butiksområdet i den nordvestlige del af Randers bygger vi lokaler der skal huse salgs- og baglokaler til to nye butikker. På grunden lå i forvejen ...

Erhverv

Affaldscenter Tandskov, Silkeborg (2018)

Opførelse af ny sorterhal. Bygningen anvendes til sortering og midlertidig oplagring af brandbart og ikke brandbart affald, som metaller, glas, papir ...

Boliger

Vedbæk Park, Vedbæk (2019)

Opførelsen til det nye område Vedbæk Park omfatter 51 almene familieboliger, fordelt på 5 fritliggende enheder, og er opført på vegne af Sollerød almene Boligselskab. Udover boligerne er der ligeledes udført fælles udearealer ...

Institution​

Midtbyens Gymnasium (2018)

Byggeriet opføres i 6 etager og indeholder faciliteter til gymnasievirksomhed og værkstedsfaciliteter for forskellige uddannelser. Bygningen er udformet i 2 bygningskroppe, der for hver etage er formet med forskydninger, så der ...

Institution​

Hadsten Hallen, Hadsten (2018)

Opførelse af tilbygning til idrætshal bestående af en ny moderne hal og dertil kommer foyer- og gangområder. Disse områder samler hele komplekset, og giver en god fordeling og adgang til begge haller og gymnastiksalene.

Boliger

Camp Logos, Viborg (2018)

De enkelte boliger er udformet omkring et centralt fælles gårdrum, hvorfra der er adgang til alle boligerne. Boligerne er fordelt på 5 stk. tilgængelige lejemål, 20 stk. et værelses lejemål og 45 stk. to værelses lejemål.

Erhverv, Boliger

SlotsArkaderne, Hillerød (2018)

Projektet omfatter ny H&M butik på 2.400 m² i 2 etager, hvoraf 300 m² ligger i det eksisterende SlotsArkaderne. H&M sammenbygges med både SlotsArkaderne og den nyklassicistiske bygning fra 1895 mod gågaden ..

Erhverv

Expedit, Hadsten (2017)

Ved opførelse af lagerhaller er der til den ene hal gravet ud i en 6 meter høj skrænt, fordi gulvniveauet skal passe med kældergulvet i eksisterede bygning. I begge haller er der reollagerbygning, og der er bygget kontor og ...

Erhverv

Jem & Fix, Fredericia (2017)

Den nye Jem & Fix butik er beliggende 600 meter tættere på midtbyen end den gamle butik, og ligger i en del af byen, der er udlagt til butiksområde. Den er bygget sammen med nabobygningen IDÉmøbler, og er generelt ..

Erhverv

Gadebjerg Centret (2016)

Butikken er beliggende i den sydlige del af byen, og placeringen er valgt, så det er nemt for kunder at komme dertil. Bygningen består af glatte hvide betonsandwichelementer som facader, hvor den ene langside er ...

Erhverv

Gjern Genbrug, Silkeborg (2016)

Opførelsen omfatter en genbrugsplads med tilhørende opsynshus, og udendørsarealet er udformet for maksimal plads og manøvrering for små som store biler, med og uden trailer og er belagt med coloc sten. Byggeriet ...

Institution​, Boliger

Plejecenter Banebo, Viborg (2018)

Projektet består af 4 fløje som bygges sammen, således at bygningen udformes som et H. De to boligfløje er forbundet på stueplan med et åbent orangeri, som føres op igennem bygningens etager. 

Institution​

Den jydske Haandværkerskole, Hadsten (2016)

Bygningen har fået navnet ”Vidar” og består af 4 etager samt en sammenbygning i 2 etager mod det eksisterende skolehjem. I den eksisterende bygning er der skiftet vinduer, ombygget 5 værelser samt ...

Boliger

AAB, Silkeborg (2019)

Byggeriet indeholder 4 etaper med totalrenovering af 4 boligblokke samt 4 etaper med delrenovering af 7 boligblokke. Etape 1 bestående af en totalrenoveret boligblok er afleveret i marts 2017. Herefter pågår ...

Institution​, Boliger

Marienlund Plejecenter, Silkeborg (2016)

Bygningen består af en centerdel og en boligdel, hvor centerdelen udgør en parkeringskælder til hjemmeplejen, og en stueplan med aktivitetscenter for byens ældre.

Boliger

Henriksholm Allé, Vedbæk (2016)

Bebyggelsen består af 4 stk. punkthuse. Hvert hus indeholder 12 moderne og rummelige lejligheder og er udformet som 3 fritliggende ”møllevinger” omkring et atrium.

Erhverv

Jyske Bank Data Kontorhus, Silkeborg (2016)

Et arkitektonisk flot bygningsværk, med mange lækre detaljer og udformninger. Bygningen rummer kontorpladser, møderum, fælles faciliteter og køkken til 150 ansatte. Kontorerne er placeret rundt om et centralt ...

Erhverv, Boliger

Fortkaj, Nordhavn (2017)

Opførelse af 3-5 etagers boligkarré med 53 boliglejemål og 2 erhvervslejemål i stueplan, opført i materialer i høj kvalitet. Af det samlede areal, udgør erhvervsdelen 219 m², og kælderen udgør 445 m², og indeholder ...

Erhverv

Øster Bordingvej 3 (Super Brugsen), Silkeborg (2015)

Butikken er opført, så den er lys og imødekommende. Den er funktionel, og har god plads mellem hylderne, og det ”nedsænkede” loft, gør butikken hyggelig at være i. Der er indsat inventar, som gør det let for kunderne ...

Boliger

Hindbærhaven, Hillerød

Byggeselskabet PAULSEN A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af 2 x 4 boligblokke i to etager i det stort anlagte beboelsesområde og grønne bydel Ullerødbyen. Den nye bydel er skabt i tæt samarbejde med Hillerød ...

Erhverv

Heimdalsvej, Frederikssund (2013)

Det eksisterende areal er beliggende i et stort boligområde, og har tidligere været anvendt til foreningslokale. Det ønskede areal er nu blevet totalrenoveret med nye gulve, vinduesfacader, vægge, lofter ...

Boliger

Solbærhaven, Søborg

Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af 2 x 4 boligblokke i to etager i det stort anlagte beboelsesområde og grønne bydel Ullerødbyen. Den nye bydel er skabt i tæt samarbejde med Hillerød ...

Boliger

Rungstedvej, Rungsted (2014)

Boligerne er opført som 3 punkthuse og byder på eksklusive lejligheder, som ligger midt i Rungsted by, og er med til at omdanne et tidligere industriområde til et eksklusivt boligkvarter. Projektet bidrager til at ...

Boliger

Æblelunden, Stenløse (2014)

Lejlighederne er fordelt på 8 blokke med henholdsvis 3 og 4 etager. Blokkene er en naturlig forlængelse af et harmonisk boligområde med sin egen særlige identitet. Lejlighedernes orientering er inddelt som en tre-armet blok ...

Boliger

Kirsebærlunden, Stenløse

Byggeselskabet Paulsen Ejendomme ApS forestår som bygherre og som totalentreprenør opførelsen af boligbebyggelsen Kirsebærlunden i det stort anlagte beboelsesområde i den sydlige del af Stenløse, der også ...

Erhverv

Mercedes Bilhandel, Slagelse

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår såvel projektering, al myndighedskontakt samt al projektstyring i totalentreprise i forbindelse med Ejner Hessel Sjællands renovering af diverse bilsalgshuse ifht. de nye ...

Erhverv

KPMG-huset, Vejle (2013)

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, opførelsen af det nye firma domicil for revisionsfirma KPMG i det nye liberale erhvervsareal i den nordlige ende af Vejle, kaldet Lysholtparken

Boliger

Magnolia Husene, Frederiksberg

Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af Magnolia Husene etape Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af Magnolia Husene etape II i ...

Erhverv, Boliger

Amagerbrogade 56, København

Byggeopgaven består i en nedrivning af den eksisterende bebyggelse –samt ny opførelse af kombineret butiks og boligbyggeri i 5 etager med 3 stk. selvstændige erhvervslejemål i stue og delvist i kælderetagen, samt ...

Boliger

Markedsgade 10-14, Silkeborg

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m., og selvfølgelig tillige de bygningsmæssige ...

Boliger

Birkelunden, Allerød

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i totalentreprise, opførelsen af såvel etape l og etape II med opførelsen af 2 x 6 stk. luksus dobbelthuse på en naturskøn og attraktiv storparcel i udkanten af Allerød.

Boliger

Dannebrogade, Aarhus

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m. – og selvfølgelig tillige de bygningsmæssige ...

Boliger

Vester Farimagsgade 27-31, København

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m. – og selvfølgelig tillige de bygningsmæssige ...

Boliger

Mølledammen, Kokkedal

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder forsyningsejere mm – og selvfølgelig tillige de byg-kontakt til de ..

Erhverv

DSB Produktion, Aarhus

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise rest projektering af de bygningsmæssige ændringsarbejder med etablering af et moderne og funktionsdueligt motorværksted for de nye lyntog IC4 i en eksisterende ...

Boliger

Markvangen, Viby

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i hovedentreprise nyopførelsen af et bolighus i 2 etager med i alt 12 stk. selvstændige beboelseslejligheder, samt indretning af den eksisterende kælder til vaskeri og depotrum, samt ...

Erhverv

Sonofon, Maribo

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i hovedentreprise opførelsen af såvel tilbygning til den eksisterende bebyggelse for etablering af nyt reparationsværksted for mobiltelefoner, etablering af ny og udvidet ...

Erhverv, Boliger

Kastanjehaven, Vanløse

Byggeselskabet Paulsen A/S har i totalentreprise opført dette bymæssigt velbeliggende erhvervs- og boligbyggeri på en af de få tiloversblevne grunde i bymidten i Vanløse. 

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. COO Allan Ernstsen

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Jesper Quist

Regionskontor Sjælland

Industrivej 3B

4632 Bjæverskov

Att. Sektionschef Torben Petersen