​Referencer

Institution​

Åskolen, Hørning (2022)​

​Opførelse af friskole − etape 1 ud af 4 − bestående af 960 m² der skal

rumme faciliteter til elever fra 0. til 10. klasse og yderligere en SFO.

Skolen udføres primært i én etage, dog med teknikrum placeret i kælderen.

Institution

Vandel Efterskole, Vandel (2022)

Opførelse af nybyg i 1-2 etager af bl.a. kultursal, spisesal, køkkenudvidelse mv. omfattende 1.675 m², samt ombygning af 80 m² ifm. sammenkoblingen med de eksisterende bygninger i stueplan.

Erhverv​

Sønderbrogade, Horsens (2022)​

Opførelse af kontordomicil omfattende 975 m² nybyg sat i forlængelse af eksisterende bygning med ombygning af 1.363 m². Projektet er tilbleven i tillid og udviklet i fællesskab direkte med vores bygherre, Roesgaard A/S.

Boliger

Søtoften, Skanderborg (2022)

Opførelse af 57 almene boliger med diverse dertilhørende velfærdsområder for Skanderborg Andelsboligforening. Boligerne er på varierende størrelser fra 2 til 4 værelser, mellem 72 til 109 m², fordelt over 4 etager og over to enheder.

Boliger, Institution

Hornbækhave, Hornbæk (2021)

Opførelse af plejehjem med i alt 51 boliger, heraf 47 almene plejeboliger, 1 ægtepar-bolig og 3 aflastningsboliger, samt arealer til fælles servicefunktioner for personalet og til drift.

Institution​

Jyderup Kvindefængsel, Jyderup (2021)

Grundet sikkerhedsmæssige årsager, bliver denne reference ikke uddybet udførligt som vanligt, og der vil derfor kun gives oplysninger der er til offentligt skue og godkendt af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Boliger

Atelier Haven, Frederiksberg (2021)

Nyopførelserne af de fire enheder til Atelier Haven udfolder sig på henholdsvis 812 m² bebygget areal og 1.418 m² etageareal. De fire fritstående enheder har alle to etager og rummer hver to almene boliger.

Boliger

Midgård, Farum (2021)

Opførelse af et seniorbofællesskab med 28 almene boliger og dertilhørende fælleslokaler, som en 2-3 etagers bebyggelse, på vegne af Seniorbofællesskabet Midgård v/ OK-fonden. 

Totalentreprisen udføres desuden med henblik på en senere DGNB-certificering, specifikt en sølv-certificering.​

Erhverv

AeroNordic, Gedved (2021)

AeroNordics nye produktions- og testcenter udfolder sig på i alt 956 m² og rummer 4 konstruktionsafsnit. Hele opførelsen består af følgende elementer: lette facadeelementer og tagelementer, beton huldækselementer, ståltrapper og værn, ovenlys, røg-/brand-oplukke, ventilation, regnvandsafvanding, alle dele til spildevand, de indvendige elementer til produktion og skjulte stålbæringer af tag- og facadeelementer. 

Yderligere er der udført gennemgående flugtveje i tilfælde af brand.

Erhverv

AAB Vesterport, Horsens (2021)

Parkeringsanlægget på 1.000 m² og fælleshuset på 200 m² er opført i gårdrummet ved AAB’s afdeling Vesterport. Parkeringsanlægget har i alt 44 p-pladser fordelt med to indkørsler. De to separate indkørsler optimerer både muligheden for flest mulige p-pladser og udgør ligeledes en mindre anledning til trafikkaos. Fokus på opførelse har været at give plads til leg og ophold.

Institution​, Erhverv, Boliger

House of Industry, Viborg (2021)

Opførelsen navngivet House of Industry kommer til at danne rammerne for bl.a. Aarhus Maskinmesterskole, Mercantec, Viborg Erhvervsråd og Center For Industri. Desuden vil bygningen rumme et iværksættermiljø, kontorhotel, fælles møde- og konferencefaciliteter, og have fire penthouseboliger øverst.​

Boliger

Vesterskovvej, Skanderborg (2021)

Opførelse af 65 almene boliger fordelt på 5 boligblokke i 4-5 etager. Boligerne er henholdsvist flygtninge-, handicap- og familieboliger, i varierende størrelser fra 41 m² til 108 m², hvoraf størsteparten af boligerne har private altaner eller haver med terrasser på terræn eller tag.

Boliger

Boliger for Livet, Viborg (2021)

Bebyggelsen består af 45 rækkehuse og 34 etageboliger, som en del af Banebyen i Viborg midtby. Der er 3 forskellige typer rækkehuse, på ca. 105 - 115 m2.

Boliger

Frederiksbro, Hillerød (2021)

Bebyggelsen består af 3 boligveje med i alt 6 boligstænger. Blåbærhaven, Blåbærvænget og Blåbærstrædet. Rækkehusene opføres i varierende etager fra 1 til 3 etage. Alle boliger har egen parkeringsplads, skur og mindre have.

Institution​

Den jydske Håndværkerskole Undervisningsbygning, Hadsten (2020)

Den Jydske Haandværkerskole, beliggende i Hadsten, er en teknisk skole, der på årsbasis uddanner omkring 4.300 elever og huser op mod 460 elever...

Boliger

Middagshøj, Viborg (2020)

Bebyggelsen ligger centralt i Viborg, som en del af den nye bydel, Banebyen. Byggeriet opføres på sokkelgrund, hvor flere facader er placeret direkte i skel.

Boliger

Brynet, Risskov (2020)

Byggeriet omhandler opførelsen af 117 lejligheder lige fra ungdoms- boliger til autist- og familieboliger. Lejlighederne varierer i størrelser fra 37 m² (1-rums) til 115 m² (4-rums rækkehuse) med egen indgang.

Institution​

Columboskolen, Galten (2020)

Tilbygningen til specialskolen i Skovby, som er beliggende i Skanderborg Kommune, består af en udvidelse på godt og vel 900m2. Folk i Skovby er enige om, at udvidelsen har givet skolen et stort løft...

Boliger

Præstevangen, Viby (2019)

Byggesagen er et erstatningsbyggeri, hvor man har ønsket at ændre på den eksisterende bebyggelses sammensætning af beboere.

Erhverv

Lucernevej (Petworld og Thansen), Randers (2018)

I butiksområdet i den nordvestlige del af Randers bygger vi lokaler der skal huse salgs- og baglokaler til to nye butikker. På grunden lå i forvejen en bygning på ca. 700 kvadratmeter, som blev revet ned for at gøre plads til de nye butikker.

Erhverv

Affaldscenter Tandskov, Silkeborg (2018)

Opførelse af ny sorterhal. 

Bygningen anvendes til sortering og midlertidig oplagring af brandbart og ikke brandbart affald, som metaller, glas, papir, pap, plast med mere

Boliger

Vedbæk Park, Vedbæk (2019)

Opførelsen til det nye område Vedbæk Park omfatter 51 almene familieboliger, fordelt på 5 fritliggende enheder, og er opført på vegne af Sollerød almene Boligselskab. Udover boligerne er der ligeledes udført fælles udearealer, parkeringspladser, skure, depoter m.m.

Institution​

Midtbyens Gymnasium (2018)

Byggeriet opføres i 6 etager og indeholder faciliteter til gymnasievirksomhed og værkstedsfaciliteter for forskellige uddannelser. Bygningen er udformet i 2 bygningskroppe, der for hver etage er formet med forskydninger, så der opstår opholdsarealer på flere af etagerne.

Institution​

Hadsten Hallen, Hadsten (2018)

Opførelse af tilbygning til idrætshal bestående af en ny moderne hal og dertil kommer foyer- og gangområder. Disse områder samler hele komplekset, og giver en god fordeling og adgang til begge haller og gymnastiksalene.

Boliger

Camp Logos, Viborg (2018)

De enkelte boliger er udformet omkring et centralt fælles gårdrum, hvorfra der er adgang til alle boligerne. Boligerne er fordelt på 5 stk. tilgængelige lejemål, 20 stk. et værelses lejemål og 45 stk. to værelses lejemål.

Erhverv, Boliger

SlotsArkaderne, Hillerød (2018)

Projektet omfatter ny H&M butik på 2.400 m² i 2 etager, hvoraf 300 m² ligger i det eksisterende SlotsArkaderne. H&M sammenbygges med både SlotsArkaderne og den nyklassicistiske bygning fra 1895 mod gågaden Slotsgade 25, der tilbageføres i oprindelig stil med kvaderpuds. Den eksisterende caféfacilitet fjernes for at optimere H&M’s lejemål.

Erhverv

Expedit, Hadsten (2017)

Ved opførelse af lagerhaller er der til den ene hal gravet ud i en 6 meter høj skrænt, fordi gulvniveauet skal passe med kældergulvet i eksisterede bygning. I begge haller er der reollagerbygning, og der er bygget kontor og velfærdsfaciliteter i to plan på i alt 100 m². Til hallerne er der 4 slusehuse, så lastbiler kan bakke indtil bygningen og blive læsset. Fundamenter og gulve er pælefunderet i varierende dybde, fra 8 til 24 meter, både på grund af tung last fra reolben, samt jordbundsforhold.

Erhverv

Jem & Fix, Fredericia (2017)

Den nye Jem & Fix butik er beliggende 600 meter tættere på midtbyen end den gamle butik, og ligger i en del af byen, der er udlagt til butiksområde. Den er bygget sammen med nabobygningen IDÉmøbler, og er generelt en butik som de andre Jem & Fix butikker.

Erhverv

Gadebjerg Centret (2016)

Butikken er beliggende i den sydlige del af byen, og placeringen er valgt, så det er nemt for kunder at komme dertil. Bygningen består af glatte hvide betonsandwichelementer som facader, hvor den ene langside er midlertidigt udført med sinusplader, som demonteres ved anden etape, når bygningen udvides.

Erhverv

Gjern Genbrug, Silkeborg (2016)

Opførelsen omfatter en genbrugsplads med tilhørende opsynshus, og udendørsarealet er udformet for maksimal plads og manøvrering for små som store biler, med og uden trailer og er belagt med coloc sten. Byggeriet omfatter i alt ca. 1000 m2.

Institution​, Boliger

Plejecenter Banebo, Viborg (2018)

Projektet består af 4 fløje som bygges sammen, således at bygningen udformes som et H. De to boligfløje er forbundet på stueplan med et åbent orangeri, som føres op igennem bygningens etager. Derudover forbindes de to bygningsfløje med fællesarealer på hver etage.

Institution​

Den jydske Haandværkerskole, Hadsten (2016)

Bygningen har fået navnet ”Vidar” og består af 4 etager samt en sammenbygning i 2 etager mod det eksisterende skolehjem. I den eksisterende bygning er der skiftet vinduer, ombygget 5 værelser samt udført en totalrenovering af toilet og badeforhold.

Boliger

AAB, Silkeborg (2019)

Byggeriet indeholder 4 etaper med totalrenovering af 4 boligblokke samt 4 etaper med delrenovering af 7 boligblokke. Etape 1 bestående af en totalrenoveret boligblok er afleveret i marts 2017. Herefter pågår totalrenovering af næste boligblok samt delrenoveringer for efterfølgende blokke.

Institution​, Boliger

Marienlund Plejecenter, Silkeborg (2016)

Bygningen består af en centerdel og en boligdel, hvor centerdelen udgør en parkeringskælder til hjemmeplejen, og en stueplan med aktivitetscenter for byens ældre.

Boliger

Henriksholm Allé, Vedbæk (2016)

Bebyggelsen består af 4 stk. punkthuse. Hvert hus indeholder 12 moderne og rummelige lejligheder og er udformet som 3 fritliggende ”møllevinger” omkring et atrium.

Erhverv

Jyske Bank Data Kontorhus, Silkeborg (2016)

Et arkitektonisk flot bygningsværk, med mange lækre detaljer og udformninger. Bygningen rummer kontorpladser, møderum, fælles faciliteter og køkken til 150 ansatte. Kontorerne er placeret rundt om et centralt gårdrum, med små bede, og med glaskunst placeret midt mellem fliserne.

Erhverv, Boliger

Fortkaj, Nordhavn (2017)

Opførelse af 3-5 etagers boligkarré med 53 boliglejemål og 2 erhvervslejemål i stueplan, opført i materialer i høj kvalitet. Af det samlede areal, udgør erhvervsdelen 219 m², og kælderen udgør 445 m², og indeholder pulterrum, cykelparkering og teknikrum.

Erhverv

Øster Bordingvej 3 (Super Brugsen), Silkeborg (2015)

Butikken er opført, så den er lys og imødekommende. Den er funktionel, og har god plads mellem hylderne, og det ”nedsænkede” loft, gør butikken hyggelig at være i. Der er indsat inventar, som gør det let for kunderne, at nå varerne, og materialer der er anvendt, er af høj kvalitet.

Boliger

Hindbærhaven, Hillerød

Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af 2 x 4 boligblokke i to etager i det stort anlagte beboelsesområde og grønne bydel Ullerødbyen. Den nye bydel er skabt i tæt samarbejde med Hillerød Kommune.

Erhverv

Heimdalsvej, Frederikssund (2013)

Det eksisterende areal er beliggende i et stort boligområde, og har tidligere været anvendt til foreningslokale. Det ønskede areal er nu blevet totalrenoveret med nye gulve, vinduesfacader, vægge, lofter, elinstallationer samt varme genvindingsanlæg, gulvvarme, sanitet m.v.

Boliger

Solbærhaven, Søborg

Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af 2 x 4 boligblokke i to etager i det stort anlagte beboelsesområde og grønne bydel Ullerødbyen. Den nye bydel er skabt i tæt samarbejde med Hillerød Kommune. Ideen var at opbygge et unikt lille bysamfund i udkanten af Nordsjællands naturskønne hovedstad. Området er i rivende udvikling, hvor der hele tiden komme nye beboere til.

Boliger

Rungstedvej, Rungsted (2014)

Boligerne er opført som 3 punkthuse og byder på eksklusive lejligheder, som ligger midt i Rungsted by, og er med til at omdanne et tidligere industriområde til et eksklusivt boligkvarter. Projektet bidrager til at styrke den bymæssige karakter.

Boliger

Æblelunden, Stenløse (2014)

Lejlighederne er fordelt på 8 blokke med henholdsvis 3 og 4 etager. Blokkene er en naturlig forlængelse af et harmonisk boligområde med sin egen særlige identitet. Lejlighedernes orientering er inddelt som en tre-armet blok med arme mod vest, syd og øst.

Boliger

Kirsebærlunden, Stenløse

Byggeselskabet Paulsen Ejendomme ApS forestår som bygherre og som totalentreprenør opførelsen af boligbebyggelsen Kirsebærlunden i det stort anlagte beboelsesområde i den sydlige del af Stenløse, der også omfatter opførelsen af boligbebyggelsen Æblelunden.

Erhverv

Mercedes Bilhandel, Slagelse

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår såvel projektering, al myndighedskontakt samt al projektstyring i totalentreprise i forbindelse med Ejner Hessel Sjællands renovering af diverse bilsalgshuse ifht. de nye bygningsindretnings –samt facadeopretningskoncepter for koncernen.

Erhverv

KPMG-huset, Vejle (2013)

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, opførelsen af det nye firma domicil for revisionsfirma KPMG i det nye liberale erhvervsareal i den nordlige ende af Vejle, kaldet Lysholtparken.

Boliger

Magnolia Husene, Frederiksberg

Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af Magnolia Husene etape Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af Magnolia Husene etape II i det stort anlagte beboelsesområde kaldet Porcelænshaven.

Erhverv, Boliger

Amagerbrogade 56, København

Byggeopgaven består i en nedrivning af den eksisterende bebyggelse –samt ny opførelse af kombineret butiks og boligbyggeri i 5 etager med 3 stk. selvstændige erhvervslejemål i stue og delvist i kælderetagen, samt 8 stk. selvstændige velindrettede beboelseslejligheder med tilhørende udvendige opholds og parkeringsarealer på en af de mest befærdede indfaldsveje...

Boliger

Markedsgade 10-14, Silkeborg

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m., og selvfølgelig tillige de bygningsmæssige arbejder herunder nedbrydning af den eksisterende bebyggelse i forbindelse med nyopførelsen af 11 nye lejligheder centralt i Silkeborg by.

Boliger

Birkelunden, Allerød

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, opførelsen af såvel etape l og etape II med opførelsen af 2 x 6 stk. luksus dobbelthuse på en naturskøn og attraktiv storparcel i udkanten af Allerød.

Boliger

Dannebrogade, Aarhus

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m. – og selvfølgelig tillige de bygningsmæssige arbejder herunder nedbrydning af den eksisterende bebyggelse i forbindelse med nyopførelsen af 8 nye luksus lejligheder centralt i det nye latinerkvarter i midten af Århus by.

Boliger

Vester Farimagsgade 27-31, København

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m. – og selvfølgelig tillige de bygningsmæssige renoveringsarbejder i forbindelse med opførelse af 28 nye luksus lejligheder i den gamle historiske bygning midt i København.

Boliger

Mølledammen, Kokkedal

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder forsyningsejere mm – og selvfølgelig tillige de byg-kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m. 

Erhverv

DSB Produktion, Aarhus

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise rest projektering af de bygningsmæssige ændringsarbejder med etablering af et moderne og funktionsdueligt motorværksted for de nye lyntog IC4 i en eksisterende remise på adressen Sonnesgade 21 midt i Århus.

Boliger

Markvangen, Viby

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i hovedentreprise nyopførelsen af et bolighus i 2 etager med i alt 12 stk. selvstændige beboelseslejligheder, samt indretning af den eksisterende kælder til vaskeri og depotrum, samt etablering af udvendige p-plads som fælles velfærdsarealer.

Erhverv

Sonofon, Maribo

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i hovedentreprise opførelsen af såvel tilbygning til den eksisterende bebyggelse for etablering af nyt reparationsværksted for mobiltelefoner, etablering af ny og udvidet personalekantine, samt nyindretning af eksisterende lager med etablering af sikrede lagerrum, nye toiletter og kontorrum samt udførelse af en ny p-plads med tilkørselsveje – herunder nye kloakeringsforhold m.m

Erhverv, Boliger

Kastanjehaven, Vanløse

Byggeselskabet Paulsen A/S har i totalentreprise opført dette bymæssigt velbeliggende erhvervs- og boligbyggeri på en af de få tiloversblevne grunde i bymidten i Vanløse. 

Bygningen består af to erhvervslejemål og 16 større private boliger. Endvidere opføres en kælder med plads til depot og renovationsrum for boligerne samt lagerrum for butikkerne.

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. Adm. Direktør Christian Paulsen​

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Jesper Quist

Regionskontor Sjælland

Lejrvej 41, 1. sal

3500 Værløse

Att. Regionsdirektør Søren Lous Kemp