Send faktura til Byggeselskabet PAULSEN A/S​

Alle fakturaer skal sendes til: bogholderi@byg-paulsen.dk.

​Bemærk fakturaer anses ikke som modtaget til godkendelse før modtaget i bogholderiet.

Hos Byggeselskabet PAULSEN A/S har vi følgende oplysningskrav til fakturaer som sendes til os, men først heraf vores kundeoplysninger:

Byggeselskabet PAULSEN A/S

Erhvervsvej 2A

8653 Them

CVR: 26988616

Krav til faktureringsoplysninger

Oplysninger til bestilling af varer eller regningsarbejde:

  • ​Navn eller initialer på bestiller.
  • Sagsnummer og- navn samt entreprisenummer og -navn (sagskode*).
  • Aftaleseddel/Ordrebekræftelse/Tilbud: Aftalebilaget skal være med i samme pdf som fakturaen.

Oplysninger til fakturaer vedr. kontrakt/ekstraarbejde:

  • Sagsnummer og -navn, entreprisenummer og -navn samt angivelse om det er kontrakt- eller ekstraarbejde (sagskode*).
  • Entreprisesum / aftalesum.
  • Stadeoplysninger / udført d.d. inkl. procenter / tidligere faktureret / aconto oversigt.
  • Ifm. ekstraarbejde skal den underskrevne aftaleseddel med i samme pdf som fakturaen.
  • Faktura og bilag (stade, aftaleseddel, maildokumentation m.v.) skal fremsendes i samme pdf-fil.

Bemærk, at alle fakturaer automatisk tildeles vores betalingsbetingelser løbende måned + 30 dage.

Bemærk, at alle faktureringer skal påføres sags- og entrepriseoplysninger, personreference og elektronisk aftaledokumentation.

*Sagskoder opsættes således:

P = Projekt | K = Konto (omkostning) | K el. E = Kontrakt el. Ekstraarbejde

  • ​F.eks.: Frederiksbro, beton og kontraktarbejde, skrives: P161/K112/K eller P161K112K.
  • ​F.eks.: Vesterskovvej, murer og ekstraarbejde, skrives: P167/K153/E eller P167K153E.

Sagskoder oplyses af bestiller eller fremgår af kontrakten.

Link til printbar version af vores krav til faktureringsoplysninger.

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. COO Allan Ernstsen

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Jesper Quist

Regionskontor Sjælland

Industrivej 3B

4632 Bjæverskov

Att. Sektionschef Torben Petersen