​Boliger

Boliger

Søtoften, Skanderborg

Opførelse af 57 almene boliger med diverse dertilhørende velfærdsområder for Skanderborg Andelsboligforening. Boligerne er på varierende størrelser fra 2 til 4 værelser, mellem 72 til 109 m², fordelt over 4 etager og over to enheder.

Boliger, Institution

Hornbækhave

Opførelse af plejehjem med i alt 51 boliger, heraf 47 almene plejeboliger, 1 ægtepar-bolig og 3 aflastningsboliger, samt arealer til fælles servicefunktioner for personalet og til drift.

Boliger

Atelier Haven, Frederiksberg

Nyopførelserne af de fire enheder til Atelier Haven udfolder sig på henholdsvis 812 m² bebygget areal og 1.418 m² etageareal. 

De fire fritstående enheder har alle to etager og rummer hver to almene boliger.

Boliger

Midgård, Farum

Opførelse af et seniorbofællesskab med 28 almene boliger og dertilhørende fælleslokaler, som en 2-3 etagers bebyggelse, på vegne af Seniorbofællesskabet Midgård v/ OK-fonden. 

Totalentreprisen udføres desuden med henblik på en senere DGNB-certificering, specifikt en sølv-certificering.

Boliger, Erhverv, Institution

House of Industry, Viborg

Opførelsen navngivet House of Industry kommer til at danne rammerne for bl.a. Aarhus Maskinmesterskole, Mercantec, Viborg Erhvervsråd og Center For Industri. Desuden vil bygningen rumme et iværksættermiljø, kontorhotel, fælles møde- og konferencefaciliteter, og have fire penthouseboliger øverst.

Boliger

Vesterskovvej, Skanderborg

Opførelse af 65 almene boliger fordelt på 5 boligblokke i 4-5 etager. Boligerne er henholdsvist flygtninge-, handicap- og familieboliger, i varierende størrelser fra 41 m² til 108 m², hvoraf størsteparten af boligerne har private altaner eller haver med terrasser på terræn eller tag.

Boliger

Boliger for Livet, Viborg

Bebyggelsen består af 45 rækkehuse og 34 etageboliger, som en del af Banebyen i Viborg midtby. Der er 3 forskellige typer rækkehuse, på ca. 105 - 115 m2.​

Boliger

Middagshøj, Viborg

Bebyggelsen ligger centralt i Viborg, som en del af den nye bydel, Banebyen. Byggeriet opføres på sokkelgrund, hvor flere facader er placeret direkte i skel.

Boliger

Brynet, Risskov

Byggeriet omhandler opførelsen af 117 lejligheder lige fra ungdoms- boliger til autist- og familieboliger. Lejlighederne varierer i størrelser fra 37 m² (1-rums) til 115 m² (4-rums rækkehuse) med egen indgang.

Boliger

Frederiksbro, Hillerød

Opførelse af 89 almene boliger fordelt over seks rækkehusstænger varierende fra én til tre etager, samt med fem forskellige boligstørrelser. Læs mere på Frederiksbros egen hjemmeside: https://frederiksbro.dk/blabaerhusene/

Boliger

Præstevangen, Viby

Byggesagen er et erstatningsbyggeri, hvor man har ønsket at ændre på den eksisterende bebyggelses sammensætning af beboere.

Boliger

Vedbæk Park, Vedbæk

Opførelsen til det nye område Vedbæk Park omfatter 51 almene familieboliger, fordelt på 5 fritliggende enheder, og er opført på vegne af Sollerød almene Boligselskab. Udover boligerne er der ligeledes udført fælles udearealer, parkeringspladser, skure, depoter m.m.

Boliger

Camp Logos, Viborg

De enkelte boliger er udformet omkring et centralt fælles gårdrum, hvorfra der er adgang til alle boligerne. Boligerne er fordelt på 5 stk. tilgængelige lejemål, 20 stk. et værelses lejemål og 45 stk. to værelses lejemål.

​​

​Boliger, Erhverv

SlotsArkaderne, Hillerød

Projektet omfatter ny H&M butik på 2.400 m² i 2 etager, hvoraf 300 m² ligger i det eksisterende SlotsArkaderne. H&M sammenbygges med både SlotsArkaderne og den nyklassicistiske bygning fra 1895 mod gågaden Slotsgade 25, der tilbageføres i oprindelig stil med kvaderpuds. Den eksisterende caféfacilitet fjernes for at optimere H&M’s lejemål.

Boliger, Institution​

Plejecenter Banebo, Viborg

Projektet består af 4 fløje som bygges sammen, således at bygningen udformes som et H. De to boligfløje er forbundet på stueplan med et åbent orangeri, som føres op igennem bygningens etager. Derudover forbindes de to bygningsfløje med fællesarealer på hver etage.

Boliger

AAB, Silkeborg

Byggeriet indeholder 4 etaper med totalrenovering af 4 boligblokke samt 4 etaper med delrenovering af 7 boligblokke. Etape 1 bestående af en totalrenoveret boligblok er afleveret i marts 2017. Herefter pågår totalrenovering af næste boligblok samt delrenoveringer for efterfølgende blokke.

Boliger, Institution​

Marienlund Plejecenter, Silkeborg

Bygningen består af en centerdel og en boligdel, hvor centerdelen udgør en parkeringskælder til hjemmeplejen, og en stueplan med aktivitetscenter for byens ældre.

Boliger

Henriksholm Allé, Vedbæk

Bebyggelsen består af 4 stk. punkthuse. Hvert hus indeholder 12 moderne og rummelige lejligheder og er udformet som 3 fritliggende ”møllevinger” omkring et atrium.

Boliger, Erhverv​

Fortkaj, Nordhavn

Opførelse af 3-5 etagers boligkarré med 53 boliglejemål og 2 erhvervslejemål i stueplan, opført i materialer i høj kvalitet. Af det samlede areal, udgør erhvervsdelen 219 m², og kælderen udgør 445 m², og indeholder pulterrum, cykelparkering og teknikrum.

Boliger

Hindbærhaven, Hillerød

Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af 2 x 4 boligblokke i to etager i det stort anlagte beboelsesområde og grønne bydel Ullerødbyen. Den nye bydel er skabt i tæt samarbejde med Hillerød Kommune.

Boliger

Solbærhaven, Søborg

Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af 2 x 4 boligblokke i to etager i det stort anlagte beboelsesområde og grønne bydel Ullerødbyen. Den nye bydel er skabt i tæt samarbejde med Hillerød Kommune. Ideen var at opbygge et unikt lille bysamfund i udkanten af Nordsjællands naturskønne hovedstad.

Boliger

Rungstedvej, Rungsted

Boligerne er opført som 3 punkthuse og byder på eksklusive lejligheder, som ligger midt i Rungsted by, og er med til at omdanne et tidligere industriområde til et eksklusivt boligkvarter. Projektet bidrager til at styrke den bymæssige karakter.

Boliger

Æblelunden, Stenløse

Lejlighederne er fordelt på 8 blokke med henholdsvis 3 og 4 etager. Blokkene er en naturlig forlængelse af et harmonisk boligområde med sin egen særlige identitet. Lejlighedernes orientering er inddelt som en tre-armet blok med arme mod vest, syd og øst.

Boliger

Kirsebærlunden, Stenløse

Byggeselskabet Paulsen Ejendomme ApS forestår som bygherre og som totalentreprenør opførelsen af boligbebyggelsen Kirsebærlunden i det stort anlagte beboelsesområde i den sydlige del af Stenløse, der også omfatter opførelsen af boligbebyggelsen Æblelunden.

Boliger

Magnolia Husene, Frederiksberg

Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af Magnolia Husene etape Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af Magnolia Husene etape II i det stort anlagte beboelsesområde kaldet Porcelænshaven.

Boliger, Erhverv​

Amagerbrogade 56, København

Byggeopgaven består i en nedrivning af den eksisterende bebyggelse –samt ny opførelse af kombineret butiks og boligbyggeri i 5 etager med 3 stk. selvstændige erhvervslejemål i stue og delvist i kælderetagen, samt 8 stk. selvstændige velindrettede beboelseslejligheder med tilhørende udvendige opholds og parkeringsarealer på en af de mest befærdede indfaldsveje...

Boliger

Markedsgade 10-14, Silkeborg

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m., og selvfølgelig tillige de bygningsmæssige arbejder herunder nedbrydning af den eksisterende bebyggelse i forbindelse med nyopførelsen af 11 nye lejligheder centralt i Silkeborg by.

Boliger

Birkelunden, Allerød

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, opførelsen af såvel etape l og etape II med opførelsen af 2 x 6 stk. luksus dobbelthuse på en naturskøn og attraktiv storparcel i udkanten af Allerød.

Boliger

Dannebrogade, Aarhus

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m. – og selvfølgelig tillige de bygningsmæssige arbejder herunder nedbrydning af den eksisterende bebyggelse i forbindelse med nyopførelsen af 8 nye luksus lejligheder centralt i det nye latinerkvarter i midten af Århus by.

Boliger

Vester Farimagsgade 27-31, København

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m. – og selvfølgelig tillige de bygningsmæssige renoveringsarbejder i forbindelse med opførelse af 28 nye luksus lejligheder i den gamle historiske bygning midt i København.

​​

Boliger

Mølledammen, Kokkedal

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder forsyningsejere mm – og selvfølgelig tillige de byg-kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m.

Boliger

Markvangen, Viby

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i hovedentreprise nyopførelsen af et bolighus i 2 etager med i alt 12 stk. selvstændige beboelseslejligheder, samt indretning af den eksisterende kælder til vaskeri og depotrum, samt etablering af udvendige p-plads som fælles velfærdsarealer.

Boliger, Erhverv​

Kastanjehaven, Vanløse

Byggeselskabet Paulsen A/S har i totalentreprise opført dette bymæssigt velbeliggende erhvervs- og boligbyggeri på en af de få tiloversblevne grunde i bymidten i Vanløse.

Bygningen består af to erhvervslejemål og 16 større private boliger. Endvidere opføres en kælder med plads til depot og renovationsrum for boligerne samt lagerrum for butikkerne.

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. Adm. Direktør Christian Paulsen​

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Jesper Quist

Regionskontor Sjælland

Lejrvej 41, 1. sal

3500 Værløse

Att. Regionsdirektør Søren Lous Kemp