​Boliger

Boliger

Gadehavegård, Taastrup

Opførelse af 54 ældreboliger fordelt over fire etager, i to bygningsenheder, på samlet 3.960 m². Under den ene af enhederne etableres desuden kælder på ca. 472 m². Boligerne udføres i en variation af tre typelejligheder med ...

Boliger

Papirrækkerne - Dalum Papirfabrik, Odense

Opførelse af i alt 63 rækkehuse fra 90m² til 130m² fordelt over to etager på samlet 6.594 m². Boligerne har arkitektonisk udtrykket fra papirfabrikkens eksisterende bygninger i form af store vinduespartier, højt til loftet og ...

Boliger

Hollænderen - Dalum Papirfabrik, Odense

Renovering af den ikoniske industribygning i fire etager kaldt Hollænderen eller Hollænderhuset − opkaldt efter papirfabrikkens stolthed; en hollandsk papirmaskine som var med til at revolutionere papirproduktionen.

Boliger

Kastanievej, Skanderborg

Opførelse 15 etageboliger, samt kælder, for Skanderborg Andelsboligforening. Boligerne er på varierende størrelser fra 2 til 3 værelser, mellem 55 til 84 m², fordelt over tre etager. Sagen omfatter nybyg af samlet 1.014 m². Bygningen ...

Boliger, Institution

Slagelse Friplejehjem, Slagelse

Opførelse af friplejehjem i fire etager med 60 plejeboliger og dertilhørende fællesfaciliteter. Stueetagen rummer, udover hovedindgangen med reception og administration, også personale- og gæstefaciliteter, aktivitetssal for ...

Boliger

Kvægtorvsvej, Slagelse 

Opførelse af 134 etageboliger fordelt over syv bygningsenheder med mellem 3 til 6 etager. Boligerne består af 75 stk. toværelses, 52 stk. treværelses og 7 stk. fireværelses, hvoraf toværelses og treværelses udføres i flere boligtyper.

Boliger

Mælkevej, Korsør

Opførelse af et seniorbofællesskab med 22 almene boliger og dertilhørende fælleslokaler på vegne af Seniorbofællesskabet Mælkevej v/ OK-Fonden. Bebyggelsen er på 1.890 m² i alt, hvoraf boligerne vil variere i størrelser ...

Boliger, Institution

Pension Engelsborg, Lyngby

Opførelse af familiehus til Pension Engelsborg, der skal benyttes som udslusningslokation for kvindelige indsatte i deres sidste afsoningstid, således de kan bo sammen med deres partner og børn, og føre en mere ...

Boliger, Institution

Plejecenter Dagmargården, Skanderborg

Udvidelse bestående af 59 plejeboliger fordelt på 3 etager med dertilhørende diverse service- og fælles velfærdsarealer, samt kælder, på i alt 4.870 m² fordelt over stueplan, 1. og 2. sal, samt 2.157 m² kælder. Denne etape 2 ...

Boliger

Fredericiagade, København

Renovering af ældre bygning med fem etager, samt kælder, og indretning af gårdrum. Gennemgående renovering af i alt 8 almene boliger (hvoraf nogle er fordelt over to etager med egne interne trapper) fra 69 m² til 141 m², samt ...

Boliger

Lindevangs Allé, Frederiksberg

Opførelse af seniorvenlige boliger omfattende i alt 1.415 m² almene boliger og et 85 m² erhvervslokale. De 12 moderne og eksklusive boliger varierer fra størrelser på ca. 80 m² (med et badeværelse og et soveværelse) til 150 m² ...

Boliger

Hornbæk Skovpark, Hornbæk

Opførelse af 2. etape af Hornbæk Skovpark omfattende hhv. 12 etageboliger i to etager på i alt ca. 1.100 m² og 33 gårdhavehuse på i alt ca. 3.200 m². Det reelle udførelsesareal, inklusive udearealet, er på i alt ca. 23.000 m².

Boliger

Søtoften, Skanderborg

Opførelse af 57 almene boliger med diverse dertilhørende velfærdsområder for Skanderborg Andelsboligforening. Boligerne er på varierende størrelser fra 2 til 4 værelser, mellem 72 til 109 m², fordelt over 4 etager og over to enheder.

Boliger, Institution

Hornbækhave, Hornbæk

Opførelse af plejehjem med i alt 51 boliger, heraf 47 almene plejeboliger, 1 ægtepar-bolig og 3 aflastningsboliger, samt arealer til fælles servicefunktioner for personalet og til drift.

Boliger

Atelier Haven, Frederiksberg

Nyopførelserne af de fire enheder til Atelier Haven udfolder sig på henholdsvis 812 m² bebygget areal og 1.418 m² etageareal. De fire fritstående enheder har alle to etager og rummer hver to almene boliger.

Boliger

Midgård, Farum

Opførelse af et seniorbofællesskab med 28 almene boliger og dertilhørende fælleslokaler, som en 2-3 etagers bebyggelse, på vegne af Seniorbofællesskabet Midgård v/ OK-fonden.

Boliger, Erhverv, Institution

House of Industry, Viborg

Opførelsen navngivet House of Industry kommer til at danne rammerne for bl.a. Maskinmesteruddannelsen Viborg, Business Viborg og Mercantec. Desuden vil bygningen rumme et iværksættermiljø, kontorhotel, fælles ...

Boliger

Vesterskovvej, Skanderborg

Opførelse af 65 almene boliger fordelt på 5 boligblokke i 4-5 etager. Boligerne er henholdsvist flygtninge-, handicap- og familieboliger, i varierende størrelser fra 41 m² til 108 m², hvoraf størsteparten af boligerne har private altaner ...

Boliger

Boliger for Livet, Viborg

Opførelsen består af 79 seniorboliger, fordelt over 45 rækkehuse og 34 etageboliger, på i alt 7.950 m². Projektet er tiltænkt som et seniorfællesskab ...

Boliger

Middagshøj, Viborg

Bebyggelsen ligger centralt i Viborg, som en del af den nye bydel, Banebyen. Byggeriet opføres på sokkelgrund, hvor flere facader er placeret direkte i skel

Boliger

Brynet, Risskov

Byggeriet omhandler opførelsen af 117 lejligheder lige fra ungdoms- boliger til autist- og familieboliger. Lejlighederne varierer i størrelser fra 37 m² (1-rums) til 115 m² (4-rums rækkehuse) med egen indgang.

Boliger

Frederiksbro, Hillerød

Opførelse af 89 almene boliger fordelt over seks rækkehusstænger varierende fra én til tre etager, samt med fem forskellige boligstørrelser. Læs mere på Frederiksbros egen hjemmeside: https://frederiksbro.dk/blabaerhusene/

Boliger

Præstevangen, Viby

Byggesagen er et erstatningsbyggeri, hvor man har ønsket at ændre på den eksisterende bebyggelses sammensætning af beboere.

Boliger

Vedbæk Park, Vedbæk

Opførelsen til det nye område Vedbæk Park omfatter 51 almene familieboliger, fordelt på 5 fritliggende enheder, og er opført på vegne af Sollerød ...

Boliger

Camp Logos, Viborg

De enkelte boliger er udformet omkring et centralt fælles gårdrum, hvorfra der er adgang til alle boligerne. Boligerne er fordelt på 5 stk. tilgængelige lejemål, 20 stk. et værelses lejemål og 45 stk. to værelses lejemål.

​Boliger, Erhverv

SlotsArkaderne, Hillerød

Projektet omfatter ny H&M butik på 2.400 m² i 2 etager, hvoraf 300 m² ligger i det eksisterende SlotsArkaderne. H&M sammenbygges med både SlotsArkaderne og den nyklassicistiske bygning fra 1895 mod gågaden ...

Boliger, Institution​

Plejecenter Banebo, Viborg

Projektet består af 4 fløje som bygges sammen, således at bygningen udformes som et H. De to boligfløje er forbundet på stueplan med et åbent orangeri, som føres op igennem bygningens etager. 

Boliger

AAB, Silkeborg

Byggeriet indeholder 4 etaper med totalrenovering af 4 boligblokke samt 4 etaper med delrenovering af 7 boligblokke. Etape 1 bestående af en totalrenoveret boligblok er afleveret i marts 2017. 

Boliger, Institution​

Marienlund Plejecenter, Silkeborg

Bygningen består af en centerdel og en boligdel, hvor centerdelen udgør en parkeringskælder til hjemmeplejen, og en stueplan med aktivitetscenter for byens ældre.

Boliger

Henriksholm Allé, Vedbæk

Bebyggelsen består af 4 stk. punkthuse. Hvert hus indeholder 12 moderne og rummelige lejligheder og er udformet som 3 fritliggende ”møllevinger” omkring et atrium.

Boliger, Erhverv​

Fortkaj, Nordhavn

Opførelse af 3-5 etagers boligkarré med 53 boliglejemål og 2 erhvervslejemål i stueplan, opført i materialer i høj kvalitet. Af det samlede areal, udgør erhvervsdelen 219 m², og kælderen udgør 445 m², og indeholder ...

Boliger

Hindbærhaven, Hillerød

Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af 2 x 4 boligblokke i to etager i det stort anlagte beboelsesområde og grønne bydel Ullerødbyen. Den nye bydel er skabt i tæt samarbejde med Hillerød ...

Boliger

Solbærhaven, Søborg

Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af 2 x 4 boligblokke i to etager i det stort anlagte beboelsesområde og grønne bydel Ullerødbyen. Den nye bydel er skabt i tæt samarbejde med Hillerød ...

Boliger

Rungstedvej, Rungsted

Boligerne er opført som 3 punkthuse og byder på eksklusive lejligheder, som ligger midt i Rungsted by, og er med til at omdanne et tidligere industriområde til et eksklusivt boligkvarter. Projektet bidrager til at styrke ...

Boliger

Æblelunden, Stenløse

Lejlighederne er fordelt på 8 blokke med henholdsvis 3 og 4 etager. Blokkene er en naturlig forlængelse af et harmonisk boligområde med sin egen særlige identitet. Lejlighedernes orientering er inddelt som en tre-armet blok ...

Boliger

Kirsebærlunden, Stenløse

Byggeselskabet Paulsen Ejendomme ApS forestår som bygherre og som totalentreprenør opførelsen af boligbebyggelsen Kirsebærlunden i det stort anlagte beboelsesområde i den sydlige del af Stenløse, der også omfatter ...

Boliger

Magnolia Husene, Frederiksberg

Byggeselskabet PAULSEN A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af Magnolia Husene etape Byggeselskabet Paulsen A/S har som hovedentreprenør forestået opførelsen af Magnolia Husene etape II ...

Boliger, Erhverv​

Amagerbrogade 56, København

Byggeopgaven består i en nedrivning af den eksisterende bebyggelse –samt ny opførelse af kombineret butiks og boligbyggeri i 5 etager med 3 stk. selvstændige erhvervslejemål i stue og delvist i kælderetagen, samt ...

Boliger

Markedsgade 10-14, Silkeborg

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m., og selvfølgelig tillige de bygningsmæssige arbejder ...

Boliger

Birkelunden, Allerød

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i totalentreprise, opførelsen af såvel etape l og etape II med opførelsen af 2 x 6 stk. luksus dobbelthuse på en naturskøn og attraktiv storparcel i udkanten af Allerød.

Boliger

Dannebrogade, Aarhus

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m. – og selvfølgelig tillige de bygningsmæssige ...

Boliger

Vester Farimagsgade 27-31, København

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder, forsyningsejere m.m. – og selvfølgelig tillige de bygningsmæssige ...

Boliger

Mølledammen, Kokkedal

Byggeselskabet Paulsen A/S forestår i totalentreprise, såvel koordinering af hele projekteringen, al kontakt til de respektive bygningsmyndigheder ...

Boliger

Markvangen, Viby

Byggeselskabet PAULSEN A/S forestår i hovedentreprise nyopførelsen af et bolighus i 2 etager med i alt 12 stk. selvstændige beboelseslejligheder ...

Boliger, Erhverv​

Kastanjehaven, Vanløse

Byggeselskabet Paulsen A/S har i totalentreprise opført dette bymæssigt velbeliggende erhvervs- og boligbyggeri på en af de få tiloversblevne grunde i bymidten i Vanløse.

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. COO Allan Ernstsen

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Jesper Quist

Regionskontor Sjælland

Industrivej 3B

4632 Bjæverskov

Att. Sektionschef Torben Petersen