​DGNB

​Forkortelsen DGNB stammer fra den tyske bæredygtighedscertificering (Deutsche Gesellschaft für Nachaltiges Bauen) og er en af de førende internationale bæredygtighedsstandarder. For at efterkomme det danske bygningsreglement og de gængse byggetraditioner, er der derfor udarbejdet en tilpasset version efter de danske forhold.

Den danske version af DGNB-certificeringen blev lanceret i 2012.

Bæredygtighedscertificeringen DGNB er baseret på en holistisk forståelse af bæredygtighed. Parametrene for bæredygtighed tager heraf afsæt i Rio-erklæringen fra 1992 der konkretiserede dets tre aspekter: miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Disse bæredygtighedskvaliteter suppleres yderligere i DGNB-ordningen med aspekterne teknisk kvalitet og proceskvalitet, og disse udgør tilsammen de fem DGNB-kriterier.

I Danmark administreres og certificeres DGNB af non-profit og medlemsorganisationen Green Building Council Denmark (DK-GBC). Organisationen arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen og understøtter generelt den grønne omstilling i Danmark.

Byggeselskabet PAULSEN A/S er medlem af Green Building Council Denmark.​

green-building-council-denmark-logo

DGNB-certificering

For at et byggeri eller et byområde kan opnå en DGNB-certificering, skal der først evalueres om de fem DGNB-kriterier opfyldes og i hvilken grad. I praksis gives der heraf en procent-score for hvert hovedkriterie på baggrund af de opnåede point i forhold til de højest mulige point inden for kriteriet. På baggrund af disse procentdele kan det bedømmes om der henholdsvis tildeles en sølv-, guld- eller platincertificering. 

De fem DGNB-kriterier der evalueres ud fra er opsummeret:

  • ​Miljømæssig bæredygtighed
  • ​Økonomisk bæredygtighed
  • ​Social bæredygtighed
  • ​Teknisk kvalitet
  • ​Proceskvalitet

Alle kriterier vægtes på lige vilkår, således der ikke kun vurderes i henhold til udvalgte hensyn. Der skal altså forekomme en balance mellem parametrene, som kriterierne omhandler, før der er tale om at et byggeri eller et byområde er bæredygtigt i sin helhed, og derved om det kan DGNB-certificeres.​

Vores DGNB-byggerier

Byggeselskabet PAULSEN A/S støtter op omkring bæredygtige byggerier og har DGNB-certificerede byggerier i sit eget referenceblad. Vi håber at kunne indgå i flere spændende DGNB-projekter i fremtiden. 

dgnb-logo

Heraf fremhæves følgende af Byggeselskabet PAULSENs DGNB-byggerier:

  • ​Søtoften – Målsætningen for denne bygning er en DGNB guld præ-certificering (læs reference).
  • ​Midgård – Målsætningen for denne bygning er en DGNB sølv præ-certificering (læs reference).
  • Brynet Risskov – DGNB guldcertificeret (læs reference).​

Kilder

Al information videregivet på denne side er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af følgende kilder:

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. Adm. Direktør Christian Paulsen​

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Jesper Quist

Regionskontor Sjælland

Lejrvej 41, 1. sal

3500 Værløse

Att. Regionsdirektør Søren Lous Kemp