​Institutioner

Institution

Balle Efterskole, Bredsten

Opførelse af nybyg på i alt 1.642 m², hvoraf alt tilkobles eksisterende i stueplan for at etablere en bedre struktur mellem skolens bygninger. Desuden omfatter sagen ombygning af tilstødende arealer, diverse nedbrydninger og ...

Institution, Boliger

Slagelse Friplejehjem, Slagelse

Opførelse af friplejehjem i fire etager med 60 plejeboliger og dertilhørende fællesfaciliteter. Stueetagen rummer, udover hovedindgangen med reception og administration, også personale- og gæstefaciliteter, aktivitetssal for ...

Institution, Boliger

Pension Engelsborg, Lyngby

Opførelse af familiehus til Pension Engelsborg, der skal benyttes som udslusningslokation for kvindelige indsatte i deres sidste afsoningstid, således de kan bo sammen med deres partner og børn, og føre en mere ...

Institution, Boliger

Plejecenter Dagmargården, Skanderborg

Udvidelse bestående af 59 plejeboliger fordelt på 3 etager med dertilhørende diverse service- og fælles velfærdsarealer, samt kælder, på i alt 4.870 m² fordelt over stueplan, 1. og 2. sal, samt 2.157 m² kælder. Denne etape 2 ...

Institution

Vestre Fængsel, København

Grundet sikkerhedsmæssige årsager, bliver denne reference ikke uddybet udførligt som vanligt, og der vil derfor kun gives oplysninger der er til offentligt skue og godkendt af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Institution

Åskolen, Hørning

​Opførelse af friskole − etape 1 ud af 4 − bestående af 960 m² der skal

rumme faciliteter til elever fra 0. til 10. klasse og yderligere en SFO. Skolen udføres primært i én etage, dog med teknikrum placeret i kælderen.

Institution

Vandel Efterskole, Vandel

Opførelse af nybyg i 1-2 etager af bl.a. kultursal, spisesal, køkkenudvidelse mv. omfattende 1.675 m², samt ombygning af 80 m² ifm. sammenkoblingen med de eksisterende bygninger i stueplan. 

Institution, Boliger

Hornbækhave, Hornbæk

Opførelse af plejehjem med i alt 51 boliger, heraf 47 almene plejeboliger, 1 ægtepar-bolig og 3 aflastningsboliger, samt arealer til fælles servicefunktioner for personalet og til drift.

Institution​

Jyderup Kvindefængsel, Jyderup

Grundet sikkerhedsmæssige årsager, bliver denne reference ikke uddybet udførligt som vanligt, og der vil derfor kun gives oplysninger der er til offentligt skue og godkendt af Direktoratet for Kriminalforsorgen​​.

Institution​, Boliger, Erhverv

House of Industry, Viborg

Opførelsen navngivet House of Industry kommer til at danne rammerne for bl.a. Maskinmesteruddannelsen Viborg, Business Viborg og Mercantec. Desuden vil bygningen rumme et iværksættermiljø, kontorhotel, fælles ...

Institution​

Columboskolen, Galten

Tilbygningen til specialskolen i Skovby, som er beliggende i Skanderborg Kommune, består af en udvidelse på godt og vel 900m2. Folk i Skovby er enige om, at udvidelsen har givet skolen et stort løft, sammenlignet med den ...

Institution​

Den jydske Håndværkerskole Undervisningsbygning, Hadsten

Den Jydske Haandværkerskole, beliggende i Hadsten, er en teknisk skole, der på årsbasis uddanner omkring 4.300 elever og huser op mod 460 elever ...

Institution​

Midtbyens Gymnasium, Viborg

Byggeriet opføres i 6 etager og indeholder faciliteter til gymnasievirksomhed og værkstedsfaciliteter for forskellige uddannelser. Bygningen er udformet i 2 bygningskroppe, der for hver etage er formet med forskydninger, så der ...

Institution​

Hadsten Hallen, Hadsten

Opførelse af tilbygning til idrætshal bestående af en ny moderne hal og dertil kommer foyer- og gangområder. Disse områder samler hele komplekset, og giver en god fordeling og adgang til begge haller og gymnastiksalene.

Institution​, Boliger

Plejecenter Banebo, Viborg

Projektet består af 4 fløje som bygges sammen, således at bygningen udformes som et H. De to boligfløje er forbundet på stueplan med et åbent orangeri, som føres op igennem bygningens etager. 

Institution​

Den jydske Haandværkerskole, Hadsten

Bygningen har fået navnet ”Vidar” og består af 4 etager samt en sammenbygning i 2 etager mod det eksisterende skolehjem. I den eksisterende bygning er der skiftet vinduer, ombygget 5 værelser samt ...

Institution​, Boliger

Marienlund Plejecenter, Silkeborg

Bygningen består af en centerdel og en boligdel, hvor centerdelen udgør en parkeringskælder til hjemmeplejen, og en stueplan med aktivitetscenter for byens ældre.

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. COO Allan Ernstsen

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Jesper Quist

Regionskontor Sjælland

Industrivej 3B

4632 Bjæverskov

Att. Sektionschef Torben Petersen