​Igangværende sager

Institution

Åskolen, Hørning (2022)

Opførelse af friskole − etape 1 ud af 4 − bestående af 960 m² der skal

rumme faciliteter til elever fra 0. til 10. klasse og yderligere en SFO. 

Skolen udføres primært i én etage, dog med teknikrum placeret i kælderen.

Institution​

Vandel Efterskole, Vandel (2022)

Opførelse af nybyg i 1-2 etager af bl.a. kultursal, spisesal, køkkenudvidelse mv. omfattende 1.675 m², samt ombygning af 80 m² ifm. sammenkoblingen med de eksisterende bygninger i stueplan.

Erhverv​

Sønderbrogade, Horsens (2022)

Opførelse af kontordomicil omfattende 975 m² nybyg sat i forlængelse af eksisterende bygning med ombygning af 1.363 m². Projektet er tilbleven i tillid og udviklet i fællesskab direkte med vores bygherre, Roesgaard A/S.

Boliger

Søtoften, Skanderborg (2022)

Opførelse af 57 almene boliger med diverse dertilhørende velfærdsområder for Skanderborg Andelsboligforening. Boligerne er på varierende størrelser fra 2 til 4 værelser, mellem 72 til 109 m², fordelt over 4 etager og over to enheder.

Boliger

Hornbækhave, Hornbæk (2021)

Opførelse af plejehjem med i alt 51 boliger, heraf 47 almene plejeboliger, 1 ægtepar-bolig og 3 aflastningsboliger, samt arealer til fælles servicefunktioner for personalet og til drift.

Institution​

Jyderup Kvindefængsel, Jyderup (2021)

Grundet sikkerhedsmæssige årsager, bliver denne reference ikke uddybet udførligt som vanligt, og der vil derfor kun gives oplysninger der er til offentligt skue og godkendt af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Boliger

Atelier Haven, Frederiksberg (2021)

Nyopførelserne af de fire enheder til Atelier Haven udfolder sig på henholdsvis 812 m² bebygget areal og 1.418 m² etageareal. De fire fritstående enheder har alle to etager og rummer hver to almene boliger.

Boliger

Midgård, Farum (2021)

Opførelse af et seniorbofællesskab med 28 almene boliger og dertilhørende fælleslokaler, som en 2-3 etagers bebyggelse, på vegne af Seniorbofællesskabet Midgård v/ OK-fonden. 

Totalentreprisen udføres desuden med henblik på en senere DGNB-certificering, specifikt en sølv-certificering.

​​

Erhverv

AeroNordic, Gedved (2021)

AeroNordics nye produktions- og testcenter udfolder sig på i alt 956 m² og rummer 4 konstruktionsafsnit. Hele opførelsen består af følgende elementer: lette facadeelementer og tagelementer, beton huldækselementer, ståltrapper og værn, ovenlys, røg-/brand-oplukke, ventilation, regnvandsafvanding, alle dele til spildevand, de indvendige elementer til produktion og skjulte stålbæringer af tag- og facadeelementer.

Yderligere er der udført gennemgående flugtveje i tilfælde af brand.

Erhverv

AAB Vesterport, Horsens (2021)

Parkeringsanlægget på 1.000 m² og fælleshuset på 200 m² er opført i gårdrummet ved AAB’s afdeling Vesterport. Parkeringsanlægget har i alt 44 p-pladser fordelt med to indkørsler. De to separate indkørsler optimerer både muligheden for flest mulige p-pladser og udgør ligeledes en mindre anledning til trafikkaos. Fokus på opførelse har været at give plads til leg og ophold.

Institution​, Erhverv, Boliger

House of Industry, Viborg (2021)

Opførelsen navngivet House of Industry kommer til at danne rammerne for bl.a. Aarhus Maskinmesterskole, Mercantec, Viborg Erhvervsråd og Center For Industri. Desuden vil bygningen rumme et iværksættermiljø, kontorhotel, fælles møde- og konferencefaciliteter, og have fire penthouseboliger øverst.​

Boliger

Vesterskovvej, Skanderborg (2021)

Opførelse af 65 almene boliger fordelt på 5 boligblokke i 4-5 etager. Boligerne er henholdsvist flygtninge-, handicap- og familieboliger, i varierende størrelser fra 41 m² til 108 m², hvoraf størsteparten af boligerne har private altaner eller haver med terrasser på terræn eller tag.

Boliger

Boliger for Livet, Viborg (2021)

Bebyggelsen består af 45 rækkehuse og 34 etageboliger, som en del af Banebyen i Viborg midtby. Der er 3 forskellige typer rækkehuse, på ca. 105 - 115 m2.

Boliger

Frederiksbro, Hillerød (2021)

Bebyggelsen består af 3 boligveje med i alt 6 boligstænger. Blåbærhaven, Blåbærvænget og Blåbærstrædet. Rækkehusene opføres i varierende etager fra 1 til 3 etage. Alle boliger har egen parkeringsplads, skur og mindre have.

Boliger

Brynet, Risskov (2020)

Byggeriet omhandler opførelsen af 117 lejligheder lige fra ungdoms- boliger til autist- og familieboliger. Lejlighederne varierer i størrelser fra 37 m² (1-rums) til 115 m² (4-rums rækkehuse) med egen indgang.

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. Adm. direktør Christian Paulsen​

cvr_226988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Kasper Lægdsmand Lauritsen

Regionskontor Nordjylland

Haraldsvej 66A

8960 Randers SØ

Att. Regionsdirektør Jacob Riis Sørensen

Regionskontor Sjælland

Lejrvej 41, 1. sal

3500 Værløse

Att. Regionsdirektør Henrik Olsson