​Igangværende sager

Boliger​

Kastanievej, Skanderborg (2023)

Opførelse 15 etageboliger, samt kælder, for Skanderborg Andelsboligforening. Boligerne er på varierende størrelser fra 2 til 3 værelser, mellem 55 til 84 m², fordelt over tre etager. Sagen omfatter nybyg af samlet 1.014 m². Bygningen ...

Institution

Balle Efterskole, Bredsten (2023)

Opførelse af nybyg på i alt 1.642 m², hvoraf alt tilkobles eksisterende i stueplan for at etablere en bedre struktur mellem skolens bygninger. Desuden omfatter sagen ombygning af tilstødende arealer, diverse nedbrydninger og ...

Boliger, Institution

Slagelse Friplejehjem, Slagelse (2023)

Opførelse af friplejehjem i fire etager med 60 plejeboliger og dertilhørende fællesfaciliteter. Stueetagen rummer, udover hovedindgangen med reception og administration, også personale- og gæstefaciliteter, aktivitetssal for ...

Boliger

Kvægtorvsvej, Slagelse (2024)

Opførelse af 134 etageboliger fordelt over syv bygningsenheder med mellem 3 til 6 etager. Boligerne består af 75 stk. toværelses, 52 stk. treværelses og 7 stk. fireværelses, hvoraf toværelses og treværelses udføres i flere boligtyper. 

Boliger

Mælkevej, Korsør (2023)

Opførelse af et seniorbofællesskab med 22 almene boliger og dertilhørende fælleslokaler på vegne af Seniorbofællesskabet Mælkevej v/ OK-Fonden. Bebyggelsen er på 1.890 m² i alt, hvoraf boligerne vil variere i størrelser ...

Boliger, Institution

Pension Engelsborg, Lyngby (2022)

Opførelse af familiehus til Pension Engelsborg, der skal benyttes som udslusningslokation for kvindelige indsatte i deres sidste afsoningstid, således de kan bo sammen med deres partner og børn, og føre en mere ...

Boliger, Institution

Plejecenter Dagmargården, Skanderborg (2023)

Udvidelse bestående af 59 plejeboliger fordelt på 3 etager med dertilhørende diverse service- og fælles velfærdsarealer, samt kælder, på i alt 4.870 m² fordelt over stueplan, 1. og 2. sal, samt 2.157 m² kælder. Denne etape 2 ...

Institution

Vestre Fængsel, København (2022)

Grundet sikkerhedsmæssige årsager, bliver denne reference ikke uddybet udførligt som vanligt, og der vil derfor kun gives oplysninger der er til offentligt skue og godkendt af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Boliger

Fredericiagade, København (2023)

Renovering af ældre bygning med fem etager, samt kælder, og indretning af gårdrum. Gennemgående renovering af i alt 8 almene boliger (hvoraf nogle er fordelt over to etager med egne interne trapper) fra 69 m² til 141 m², samt ...

Boliger

Lindevangs Allé, Frederiksberg (2023)

Opførelse af seniorvenlige boliger omfattende i alt 1.415 m² almene boliger og et 85 m² erhvervslokale. De 12 moderne og eksklusive boliger varierer fra størrelser på ca. 80 m² (med et badeværelse og et soveværelse) til 150 m² ...

Boliger

Hornbæk Skovpark, Hornbæk (2023)

Opførelse af 2. etape af Hornbæk Skovpark omfattende hhv. 12 etageboliger i to etager på i alt ca. 1.100 m² og 33 gårdhavehuse på i alt ca. 3.200 m². Det reelle udførelsesareal, inklusive udearealet, er på i alt ca. 23.000 m².

Boliger

Atelier Haven, Frederiksberg (2022)

Nyopførelserne af de fire enheder til Atelier Haven udfolder sig på henholdsvis 812 m² bebygget areal og 1.418 m² etageareal. De fire fritstående enheder har alle to etager og rummer hver to almene boliger.

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. Adm. Direktør Christian Paulsen​

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Jesper Quist

Regionskontor Sjælland

Lejrvej 41, 1. sal

3500 Værløse

Att. Sektionschef Torben Petersen