Aflevering: AAB Vesterport (20. januar 2021)

P-anlæg og fælleshus er afleveret til tilfreds bygherre.

Her er nogle stemningsbilleder fra afleveringsdagen – det grønne område færdiggøres når vejret tillader det.

Vi takker for et godt samarbejde med Boligforeningen AAB og bygherrerådgiver Erik Hansen v. NiConsult Bygherrerådgivning, samt alle andre implicerede i opførelserne til AAB Vesterport.

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. Adm. direktør Christian Paulsen​

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Kasper Lægdsmand Lauritsen

Regionskontor Nordjylland

Haraldsvej 66A

8960 Randers SØ

Att. Regionsdirektør Jacob Riis Sørensen

Regionskontor Sjælland

Lejrvej 41, 1. sal

3500 Værløse

Att. Regionsdirektør Søren Lous Kemp