​Ny sag: AeroNordic i Gedved (29. juni 2020)

Byggeselskabet PAULSEN har indgået aftale om opførelsen af nyt domicil til AeroNordic.

AeroNordics nye domicil i Gedved kommer til at bestå af henholdsvist produktions- og testfaciliteter. Vi glæder os til det forestående gode samarbejde med vores bygherre AeroNordic og bygherrerådgiver WH-PlanAction.

Projektet opføres som hovedentreprise, med opstart i sommeren 2020 og forventes afsluttet i foråret 2021.

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. Adm. Direktør Christian Paulsen​

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Jesper Quist

Regionskontor Sjælland

Lejrvej 41, 1. sal

3500 Værløse

Att. Sektionschef Torben Petersen