Aflevering: AAB Vesterport (20. januar 2021)

P-anlæg og fælleshus er afleveret til tilfreds bygherre.

Her er nogle stemningsbilleder fra afleveringsdagen – det grønne område færdiggøres når vejret tillader det.

Vi takker for et godt samarbejde med Boligforeningen AAB og bygherrerådgiver Erik Hansen v. NiConsult Bygherrerådgivning, samt alle andre implicerede i opførelserne til AAB Vesterport.

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. Adm. Direktør Christian Paulsen​

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Jesper Quist

Regionskontor Sjælland

Lejrvej 41, 1. sal

3500 Værløse

Att. Sektionschef Torben Petersen