​Aflevering: AeroNordic (14. april 2021)

​AeroNordics nye domicil i Gedved er afleveret til tilfreds bygherre.

Her er nogle billeder af det afleverede byggeri, som vi afleverede én hel måned tidligere end tidsplanen.

Vi takker for et godt samarbejde med AeroNordic og bygherrerådgiver WH-PlanAction ApS, samt alle andre implicerede i opførelsen af AeroNordics nye produktions- og testcenter.

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. Adm. Direktør Christian Paulsen​

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Jesper Quist

Regionskontor Sjælland

Lejrvej 41, 1. sal

3500 Værløse

Att. Sektionschef Torben Petersen