​Opdatering: House of Industry (5. august 2020)

Facadeudtrykket på House of Industry er under udformning.

I Viborg på vores House of Industry-byggeplads, kan man så småt fornemme facadeudtrykket på den kommende bygning for bl.a. Aarhus Maskinmesterskole, Viborg Erhvervsråd og Center for Industri.

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. Adm. Direktør Christian Paulsen​

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Jesper Quist

Regionskontor Sjælland

Lejrvej 41, 1. sal

3500 Værløse

Att. Sektionschef Torben Petersen